Misjon er teamarbeid

Forbønn og støtte i Norge + aktivt arbeide i Japan

Vårt løfte og kall

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Pengegaver

Økonomisk støtte gjør at Frikirken kan drive misjon i utlandet. Frikirkens misjons- arbeide går til å gi evangeliet til unådde folkegrupper. Din støtte gjør at budskapet vi kan nå til flere som aldri har hørt om Jesus.

Bønne- og nyhetsbrev

Noen ganger i året sender vi nyhetsbrev. Disse er av generell art. Detaljerte bønnebrev sendes hyppigere. De er ment for aktive forbedere og grupper.

Facebook gruppe

Frikirken har en facebook gruppe der alle misjonærer i alle land skriver om arbeidet de står i. Dypere enn bloggene.

Video fra oss

Video fra oss

Laget for Frikirkemenighetene februar 2016

 Et meningsfult liv!

Et meningsfult liv!

Vi evangeliserer og er mentorer for at dem som blir kjent med Jesus, lever med Jesus og lærer dem å fortelle det videre til andre. Se gjerne en kort video vi har laget om det vi gjør.

Det siste fra bloggen