Gudstjeneste med Jørgensen i Kawage

Gudstjeneste med Jørgensen i Kawage

Arne og Reidun Jørgensen reiser hjem til Norge 30. mars, etter å ha vært misjonærer her siden 1966 med noen opphold i Norge. I disse dager, reiser de rundt til menigheter i Japan for si farvell. Vi, i Kawage, hadde besøk av dem i dag på gudstjenesten. Jeg fant et bilde da de ble ordinert […]

Ungevoksne gruppe i Kikyogaoka

Ungevoksne gruppe i Kikyogaoka

Vi har nå startet sammen med unge voksne i kirken i byen, Kikyogaoka (1 1/2 time fra oss). Det er en gruppe på 7-8 i alderen 20-37. En gruppe gode forbilder. Ruth som leder, spurte først hva de ville ha og hva som var lettest for å invitere andre hit. De sa da at de […]

Tips for å lære japansk

Tips for å lære japansk

Hei, jeg vet at flere av dere som leser bloggen, prøver å lære japansk. Det er jeg midt inni (Knut Ola). Jeg har en privatlærer for øyeblikket og hun er dyktig. Hadde første time forrige uke og jeg er i full fart med å lese og snakke. Her er noen av mine erfaringer som kanskje […]

Gud er god

Gud er god

Nå har vi vært i Japan i litt over en måned. Og nå nærmer vi oss ferdige med innflyttingen! Ting tar tid! Men vi føler vi er i gang, selv om de fleste dagene venter vi på noen som skal levere noe eller ringe oss. Ruth har oppgaver i Kawage kirke nesten hver dag, og […]

Vi ønsker å bli flere

Vi ønsker å bli flere

Ja, vi ønsker å bli flere, i Kawage kirke! Selv om medlemstallet økte med to da vi flyttet hit, ønsker vi at de neste nye i Kawage menighet blir kjent med Jesus gjennom oss. Dette er et bønneemne vi ønsker at dere har i deres daglige bønner. Vi tror at bønn forandrer mennesker og at […]