God Påske – nattverdsfest med matzahbrød

I år er andre år vi har påskemåltid på messiansk måte. Det gjennomføres slik en mener Jesus og disiplene gjorde det under det siste måltidet før Jesus døde. Dette er en liturgi som inneholder mye smak, tekstlesning, sang og leker. I jødisk forstand er påskefeiringen en fest, og det er en viktig ingredisens. I kristen sammenheng er dette kanskje rart å feire før han stod opp fra de døde på Påskedag. Jødene feirer påske at de ble ledet trygt ut fra fangenskapet i Egypt. Mens vi kristne feirer påske at Jesus tok vår synd på seg, døde og stod opp igjen. Nattverdsfeiringen er fra jødisk påskemåltidsfeiring, bortsett fra at vi drikker siste beger vin imotsetning til jødisk feiring med fire beger vin. I kirkene følger vi det som Jesus lærte oss i det nye testamentet, men mange tenker ikke over at Jesus og disipplene utførte mest sannsynlig hele det jødiske måltidet. Det drikkes 4 beger nattverdsvin som har forskjellig symbolikk. En kan si at en skåler for viktige elementer i vår tro: Første beger er livet, andre beger er frelsen, tredje beger er velsignelsen, fjerde begeret håpet.

Matzah brød

Valg av nattverdsbrød er enkelt – vi går for jødisk matzahbrød!

Vi bruker ekte nattverdsbrød. Med ekte, menes det som jødene alltid har brukt og som står nøye beskrevet i bibelen, usyret brød. Det er ikke brød slik vi er vant til, men kjeks. Det er morsomt å lese norske nyheter som i den siste tiden har handlet mye om hva nattverdsbrødetskal være – og ikke minst utfallet om et “norsk” brødtype. Skal en følge de eldste tradisjonene, er det kjeks bestående av mel og vann. Enkelt å lage. I dag skal vi lage det for i morgen. Vi forsøkte å kjøpe dette ferdiglaget i en synagoge i Tokyo, men jødene feirer påske senere enn oss, i april. Derfor måtte vi lage dette selv.

Vår fest blir på langfredag. For nordmenn er kanskje dette litt rart. Men her i Japan er ingen ferier knyttet opp mot kristne tradisjoner. Så vi får feire ved at Jesus tok vår synd og skyld på seg ned i dødsriket. Så blir det en ekstra stor fest på Påskedag. God Påske!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *