Genki kids

Ingen pause

Hva tror du genki betyr på norsk? Genki har mange betydninger, men når du setter det sammen med barn blir det fort betydningen livlige barn. Det er snakk om engelskundervisning for en aldersgruppe fra nesten 2 til 12 år. Så da kan du gjøre dine egne tanker om hva dette ender ut i. 1 time, med en halvtime tre kvarters lek etterpå. Ruth leder og jeg, Knut Ola har vært med å hjelpe henne de siste gangene. Vi deler gruppa opp i to på slutten slik at det blir best mulig. På genki kids lærer barna i hovedsak engelsk, men ved hjelp av oppgaver, leker, historie fra bibelen og sang. Det blir fort en blanding av japansk og engelsk da barna ikke forstår så mye engelsk. I går gikk vi gjennom alle månedene for her i Japan har en ikke navn på dem, men bare nummer. Dvs 1. måned, 2. måned, 3 måned,… og ikke januar, februar og mars. Da blir det fort litt vanskelig.

14 barn og 5 mødre

I går, fredag, kom det 14 barn og vi var 7 voksne, der 5 var mødrene til barna. Det er en fantasktisk tjeneste å arbeide med barn. De er så direkte, åpne og enkle. En gyllen anldning når en kan skape gode relasjoner med både mødre og barn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *