Besøk fra Norge

De siste dagene har vært fylt av masse program for Arnfinn Løyning og Nora Margareth Gimse. Nora M. har vært i Takarazuka hos Mikaelsen, mens Arnfinn brukte dager sammen med oss i Kawage før vi sammen dro til Takarazuka for “åpent hus”. “Åpent hus” var et arrangement for misjonærer på vår fridag, mandag. Vi hadde flott fellesskap og lærte mye gjennom tale og undervisning.

Dager som vi ikke glemmer. Kawage kom det mange nye i kirken, som menighetens medlemmer hadde tatt med seg. Også som aldri hadde vært i en kirke før. Vi må be om at vi får bygget tettere relasjoner med dem og at de får oppleve gleden i å være i Jesus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *