Kirkepresident Sueokas fars begravelse

Pastor Sueokas fars begravelse 2009.06.18.

For dere som ikke fikk delta i begravelsen til Sueokas far, vil jeg fortelle hva de formidlet om denne farens liv:

Han ble født som eldste sønn i en urmaker familie. Som 20åring ble han sendt i krigen til Kina, og kom hjem etter 5 år. Det var mange av hans medsoldater som aldri kom tilbake.

Han begynte å reparere klokker i en liten butikk, giftet seg etter hvert og fikk 3 sønner, hvorav Pastor Sueoka er den yngste.

Disse barna ble meldt inn i Tennoji Lutherske barnehage, og her ble moren en kristen.

Det var ikke store inntekten de hadde av butikken , men barna var med og vasket vindu i butikken, og tørket støv av klokkene som ikke var solgt.

Faren hadde stor omsorg for familien sin, og hver sommer la han planer for sommerferien med tur til sjøen eller fjellet.

Han var bevisst på at når han arbeidet, så arbeidet han, når han hadde fri, så hadde han fri ! Dette formidlet han videre til sine barn.

Etter hvert som barnebarna ble født, så samlet han alle til nyttår, hørte hvordan den enkeltes år hadde vært, og ga hver enkelt et brev med oppmuntring for det nye året. (I Japan får barna dessuten alltid penger til Nyttår)

Sueokas fars begravelseDa Pastor Sueoka fikk ansvar for Sanda Lutherske Kirke, begynte foreldrene å delta i denne menigheten, og i 2003 ble faren døpt av sin egen sønn.

Frem til han døde som 87åring, formidlet han også troen til sine barn og barnebarn.Pastor Sueoka stod frem i begravelsen og fortalte dette om sin far. Han var dypt rørt, og hadde nesten ikke stemme til å begynne med.

”Idag står jeg ikke her som prest for Sanda menighet, men som sønn av min far. Far ble ikke berømt for noe, han etterlater seg heller ikke rikdom eller store bragder. Men for oss i familien var han en far og bestefar med stor kjærlighet og omsorg for den enkelte ! Vi minnes ham med dyp takknemlighet !”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *