Bønnemøte på universitetet

Studenter UniversitetetIdag, onsdag, var Ruth og jeg på universitetet siden de kristne studentene som vi kjenner hadde snakket om å samles for å be. Vi kom også og det ble en internasjonal bønnegruppe på et internasjonalt universitet. Ei fra Japan, ei fra Sør-Korea, ei fra Kina og oss to fra Norge. Vi delte våre bønneemner og fikk snakket og bedt for hverandre – på våre egne språk. De var så glade at de har noe til felles, at de er kristne. Neste uke håper vi at de to, tre andre kristne som vi kjenner også kommer. Da kommer også Malasia og Indre Mongolia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *