Karens dåp

Karens dåp

Søndag 20.06.2010 ble Karen døpt i Kawage kirke. Vår prest, Mikajima, døpte, og Nathan Mikaelsen, Ruth’s far, talte. Mange kom, nærmere 40, og det var jo veldig hyggelig! Mange av dem som kom går gjevnlig i kirken. Det som er litt spesielt, er at bare 4 medlemmer av Kawage kirke kom (utenom oss arbeidere). Vi […]

Studenter i kirken

Studenter i kirken

Siden april har vi hatt godt oppmøte av studenter i kirken. Det er veldig motiverende. Når menighetsrådet også er glade for at vår kirke kan være med på å utruste studenter som sannsynligvis aldri vil bli faste medlemmer, så er det også svært gledelig. Og det blir kanskje dåp av ei av de kinesiske studentene […]

Japan har fått en ny misjonær!

Japan har fått en ny misjonær!

Den siste tiden har vi vært ganske travle. Vi er blitt foreldre! Karen kom til verden 17. april. Nå forstår vi hvor stor velsignelse og tillit Gud har gitt oss. Ikke rart at andaktene nå for tiden handler mye om barn og det å være Guds barn. Dette er vanskelig å fatte helt før en […]