Nattverd – bare for døpte(?/!)

Nattverd – bare for døpte(?/!)

Hvem kan delta i nattverdsmåltidet? I Norge har jeg i flere tilfeller opplevd at Frikirkepastorer ikke har tenkt grundig gjennom om de vil gi nattverd til ennå ikke døpte og i innstiftelsen ble det ikke nevnt. Det kan kanskje ha årsak i tradisjonen om at de fleste er barnedøpt i Norge. Men nå er vi […]