Nattverd – bare for døpte(?/!)

Hvem kan delta i nattverdsmåltidet? I Norge har jeg i flere tilfeller opplevd at Frikirkepastorer ikke har tenkt grundig gjennom om de vil gi nattverd til ennå ikke døpte og i innstiftelsen ble det ikke nevnt. Det kan kanskje ha årsak i tradisjonen om at de fleste er barnedøpt i Norge. Men nå er vi nok langt inne i en tid der ikke alle som kommer på gudstjeneste er døpte. Så tenker vi kanskje slik at, “jo la oss gi nattverd til alle sammen slik at ingen føler seg utenfor”. Eller, “Stakkars dem som kommer som ikke får nattverd. Kan vi være så strenge? Er ikke nåden for alle?”

 

I Kinki kirken der vi arbeider gjør de noe som jeg synes er klokt. Presten er tydelig med at nattverd er for dem som har tatt imot Jesus og er døpt, ikke for udøpte. Derimot inviterer han/hun alle frem til alteret, for Jesus er tilgjengelig for alle. Han deler ut nattverd til døpte, men be for hver enkelt av de ennå ikke døpte om Guds kraft og velsignelse. Det gjør at alle kan komme seg styrket ut av nattverdsmåltidet – mett på sin måte.

1. Juledag var det dåp i Kawage kirke. Da ble Nakagawasan døpt, ei mor med to døtre. Hun og barna har kommet nærmere to år hit og har det

Jeg tror vi må legge et skille mellom hvem som har tatt imot Jesus, og hvem som er potensiell. Nattverden er et fantastisk middel og jeg tror det blir viktigere i Norge også nå som færre tar i mot Han! I Kawage er ca 50% av dem som kommer frem til nattverd ikke døpte, og det er nok flere som Gud kaller på gjennom nattverden.siste året gått til dåpsundervisning hos Ingrid Aske. Hittil har hun og barna blitt bedt for under nattverden. Denne Julegudstjenesten ble hun døpt, og etter dåpen hadde vi nattverd som hun for første gang kunne motta. Det har hun sett frem til. Barna derimot, ble bedt for, for de er ennå ikke døpte.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *