Vårleiren

Vårleiren

Jeg er blitt fortalt at vårleiren ble en suksess. Mange deltakere legger ut bilder av turen på facebook og flere av dem sier at det var kjempegøy. En sa at det var dobbelt så bra denne gangen som i fjor. Og fjoråret ble også en suksess. Deltakerantallet øker veldig hver år. Flere av dem som […]

Vårleir starter nå

Vårleir starter nå

Kinki kirken arrangerer leir for ungdom I Nankai, Osaka. Den starter i disse dager. Fra Kawage reiser 14 ungdom og studenter. Totalt antall deltakere er 45. En stor økning fra de siste årene. Flere er ikke kristne. Husk gjerne på dem i bønn. Vi er dessverre ikke med da vi ennå er i Norge. Vi […]

til jordens ender

til jordens ender

Visste du at det er 6997 av 16829 folkegrupper som regnes som unådd (ikke evangelisert)? Visste du at når en kristen gir penger, går det gjennomsnittlig bare 0.5% til misjon i unådde land? Frikirkens Israels- og Ytremisjon sender bare misjonærer til ennå unådde folkeslag. Det kan du være stolt av. Man regner at et land er […]