Søker etter og synger japanske lovsanger

Søker etter og synger japanske lovsanger

Vi spiller mye lovsang for tiden i Kawage. Andrew, en amerikansk student og jeg, Knut Ola, finner nye sanger og leder. Folk fra menigheten er gjerne med og spiller eller er forsangere. Vi prøver å redusere oss til å lære bort en ny lovsang hver måned på gudstjenestene. Det finnes så mange flotte japanske lovsanger, […]