Julia kommet til verden!

27. april 2014 17:39 ble Julia født, 3320 g og 50 cm. Julia kom fort til verden, under 2 timer etter første rie. Mor og Julia kom fort til hektene, og Ruth sier at Julia var den letteste å føde sammenlignet med de andre. 4 dager etter fødsel og å ha blitt godt vartet opp og passet på på av jordmorklinikken Himawari fikk jeg hentet dem hjem. Godt å ha dem hjemme og barna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *